up
Your basket is empty
Add the courses you like to the cart
0
curr
Basket
x
cart is empty dude :)
There is nothing here and the wind is blowing...
Home > Journal > Present tenses in English: general characteristics

Present tenses in English: general characteristics

Author: Mariia Pankratova
Present tenses in English: general characteristics


Якщо потрібно розповісти про свої звички, поточні справи чи життєвий досвід англійською, у пригоді стає теперішній час. Їх в англійській мові цілих чотири:

 • Present Simple;
 • Present Continuous;
 • Present Perfect;
 • Present Perfect Continuous.

У цій статті ми розглянемо основні випадки вживання та правила побудови теперішніх часів в англійській мові, чим вони відрізняються, а в кінці надамо відповідь на найпоширеніші питання.

Зміст

 1. Present Simple – теперішній простий час в англійській мові
 2. Present Continuous – теперішній тривалий час в англійській мові
 3. Present Perfect – теперішній доконаний час в англійській мові
 4. Present Perfect Continuous – теперішній доконано-тривалий час
 5. Структура побудови речень
 6. Маркери часу теперішніх часів в англійській мові
 7. Вправа на закріплення
 8. FAQ


Present Simple – теперішній простий час в англійській мові
 

Із простим теперішнім часом (Present Simple) студенти знайомляться вже на перших заняттях з англійської. Саме він використовується для того, щоб надати базову інформацію про себе: представитись, назвати свій вік, рід занять чи місце проживання.

Крім того, теперішній простий час вживається, аби говорити про:

1. Загальновідомі факти й закони природи:

 • Water boils at 100 degrees Celsius. – Вода закипає при 100 градусах за Цельсієм.
 • The Sun rises in the east. – Сонце сходить на сході.

2. Правдиві факти в теперішньому:

 • I am an English teacher. – Я викладач англійської мови.
 • My family lives in Kyiv. – Моя родина мешкає в Києві.

3. Звички та регулярні чи повторювані дії:

 • We get up at 7:15 every morning. – Ми встаємо щоранку о 7:15.
 • He goes shopping three times a week. – Він ходить за покупками тричі на тиждень.

4. Розклад і час:

 • The train to Lviv leaves at 6:45. – Поїзд до Львова відправляється о 6:45.
 • The concert starts at 8 o’clock in the evening. – Концерт починається о 8 годині вечора.

5. Вказівки та інструкції:

 • You take the right turn and go straight on until you get to the hospital. – Ви повертаєте праворуч і рухаєтесь прямо, поки не дійдете до лікарні.
 • You don’t discuss the questions with each other and don’t use additional resources. – Ви не обговорюєте питання одне з одним і не використовуєте додаткові ресурси.


Present Continuous – теперішній тривалий час в англійській мові
 

Після того як ми обговорили звички та факти про себе, хочеться описати, що ми робимо в цей момент. Для цього потрібен наступний час – теперішній тривалий (Present Continuous).

Він використовується у таких випадках:

1. Для подій, які відбуваються в момент говоріння (зараз):

 • Mary is making dinner now. – Мері готує вечерю зараз.
 • We are watching a horror film at the moment. – Ми дивимося фільм жахів у цей момент.

2. Для подій, що відбуваються в поточний часовий проміжок (приблизно зараз):

 • I am preparing for an exam this week. – Цього тижня я готуюся до іспиту.
 • She is watching Friends these days. – Вона дивиться «Друзів» зараз (цими днями).

3. Для тимчасових подій в теперішньому:

 • My flat is flooded, so I am living with my sister. – Мою квартиру затопило, тому я живу з сестрою.
 • I am taking a bus to the office because my car is broken. – Я дістаюсь до офісу на автобусі, тому що моя машина зламалася.

4. Для вираження роздратування чи незадоволення чимось:

 • He is always leaving dirty dishes in the sink! – Він завжди залишає брудний посуд у раковині!
 • My friends are constantly asking me when I am going to have a baby. – Мої друзі постійно запитують, коли в мене буде дитина.

5. Для домовленостей в майбутньому:

 • I am meeting with Olga on Friday. – Я зустрічаюся з Ольгою в п’ятницю.
 • We are flying to Warsaw in July (we already have the tickets). – Ми летимо до Варшави в липні (у нас вже є квитки).

В англійській мові Present Continuous не вживається з певними дієсловами, які позначають не дію, а стан. Наприклад:

 • be – бути;
 • know – знати;
 • understand – розуміти;
 • love – любити;
 • hate – ненавидіти;
 • think – вважати;
 • weigh – важити.

 

Present Tenses in English (фото)


Present Perfect – теперішній доконаний час в англійській мові
 

За певних обставин теперішній час в англійській мові використовується навіть для позначення дій, що відбулись у минулому. За це відповідає Present Perfect – доконаний теперішній час. Як видно з назви, ця форма загалом відповідає за завершені події, що якимось чином пов’язані з теперішнім, але існують певні особливості.

Теперішній доконаний час в англійській мові вживається в розмовах про:

1. Життєвий досвід:

 • I have been abroad four times. – Я була за кордоном чотири рази.
 • She has never eaten paella. – Вона ніколи не їла паелью.

2. Дії в минулому, результат яких бачимо в теперішньому:

 • I have lost my keys (I am looking for them now). – Я загубив ключі (я шукаю їх зараз).
 • We have eaten hamburgers, so we are not hungry. – Ми з’їли гамбургери, тому не голодні.

3. Події, які відбулись нещодавно:

 • I have just finished the report. – Я щойно закінчив звіт.
 • They have met Judy recently. – Вони нещодавно познайомилися з Джуді.

4. Незавершені дії, що розпочались в минулому та тривають досі (з певними дієсловами):

 • They have lived here since 2010. – Вони живуть тут з 2010 року.
 • My husband and I have been married for about 20 years. – Ми з чоловіком одружені вже близько 20 років.

5. Дії, що відбулись у період, який ще не закінчився:

 • I have gone for a walk today. – Я ходила на прогулянку сьогодні.
 • He has eaten 5 apples this morning. – Він з’їв 5 яблук сьогодні вранці.


Present Perfect Continuous – теперішній доконано-тривалий час
 

Для дій, які розпочались у минулому і тривають до цього моменту, також використовується доконано-тривалий теперішній час (Present Perfect Continuous), але існують суттєві відмінності. Насамперед Present Perfect Continuous фокусується на тривалості дії.

Нижче перераховані основні випадки вживання цієї форми:

1. Дії, що розпочались в минулому тп тривають досі:

 • I have been reading this book for two weeks. – Я читаю цю книгу вже два тижні.
 • He has been working as Project Manager for three years. – Він працює проєктним менеджером вже три роки.

2. Повторювані дії:

 • You have been going to the gym more frequently. – Ти став частіше ходити до спортзалу.
 • We have been visiting this resort since university. – Ми відвідуємо цей курорт ще з університету.

3. З небажаними результатами / побічними наслідками дій:

 • She has been running all morning. She is sweaty. – Вона бігала весь ранок. Вона спітніла.
 • I feel sleepy. I have been watching Game of Thrones all night. – Я хочу спати. Я всю ніч дивився «Гру престолів».


Структура побудови речень
 

Тепер, коли ми розібрали найпоширеніші випадки вживання усіх форм теперішнього часу, розглянемо особливості побудови речень у кожному разі. У наведеній нижче таблиці теперішнього часу в англійській мові зазначені загальні форми різних типів речень, а також приклади з перекладом.

Час

Формула

Приклад

Простий

Підмет + V1 / Vs(es)

She waters the flowers every morning. – Вона поливає квіти щоранку.

Do / does + підмет + V1?

Does she water the flowers every morning? – Вона поливає квіти щоранку?

Підмет + don’t / doesn’t + V1

She doesn’t water the flowers every morning. – Вона не поливає квіти щоранку.

Тривалий

Підмет + am / is / are + Ving

I am listening to music now. – Я слухаю музику зараз.

Am / is / are + підмет + Ving?

Am I listening to music now? – Чи слухаю я музику зараз?

Підмет + am not / isn’t / aren’t + Ving

I am not listening to music now. – Я не слухаю музику зараз.

Доконаний

Підмет + have / has + V3/ed

I have written 10 poems this year. – Я написав 10 віршів цього року.

Have / has + підмет + V3/ed?

Have I written 10 poems this year? – Я написав 10 віршів цього року?

Підмет + haven’t / hasn’t + V3/ed

I haven’t written 10 poems this year. – Я не написав 10 віршів цього року.

Доконано-тривалий

Підмет + have / has + been + Ving

It has been raining for the last three days. – Дощ йде останні три дні.

Have / has + підмет + been + Ving?

Has it been raining for the last three days? – Дощ йде останні три дні?

Підмет + haven’t / hasn’t + been + Ving

It hasn’t been raining for the last three days. – Дощ не йде останні три дні.


 

Скорочення, які використовуються у цій таблиці теперішніх часів в англійській мові, трактуються так:

 • V1 – перша (базова) форма дієслова;
 • Vs(es) – перша форма дієслова з закінченням -s/-es з третьою особою однини;
 • Ving – герундій (дієслово з закінченням -ing);
 • V3 – третя форма неправильних дієслів;
 • Ved – правильні дієслова з закінченням -ed.


Маркери часу теперішніх часів в англійській мові
 

Аби було легше зрозуміти, яку форму теперішнього часу потрібно вжити, в англійській мові часто використовуються маркери часу (time markers).

Маркери часу – це прислівники або інші частини мови, які використовуються в реченнях для позначення того, коли відбувається дія.

Ті самі маркери часу можуть вживатися з різними часами, але загалом ці чотири форми характеризуються такими словами та виразами:

Present Simple

Present Continuous

 • always – завжди
 • usually – зазвичай
 • often – часто
 • sometimes – іноді
 • from time to time – періодично
 • seldom – зрідка
 • never – ніколи
 • every day / month / year – щодня / щомісяця / щороку
 • twice a week / three times a month – двічі на тиждень / тричі на місяць
 • on Wednesdays – щосереди
 • at the weekend – на вихідних
 • now – зараз
 • right now – прямо зараз
 • at the moment – в цей момент
 • currently – в цей час
 • today – сьогодні
 • these days – цими днями
 • this week / month / year – цього тижня / місяця / року

Present Perfect

Present Perfect Continuous

 • ever – коли-небудь
 • never – ніколи
 • just – щойно
 • already – вже (у стверджувальних реченнях)
 • yet – ще, вже (у питаннях та заперечних реченнях)
 • since – з (якогось моменту)
 • for – протягом
 • always – завжди
 • recently – нещодавно
 • lately – останнім часом
 • so far – досі
 • today – сьогодні
 • this week / month / year – цього тижня / місяця / року
 • for – протягом
 • since – з (якогось моменту)
 • recently – нещодавно
 • lately – останнім часом
 • all morning / day / night – весь ранок / день / ніч
 • all week / month / year – весь тиждень / місяць / рік

 

Вправа на закріплення
 

Визначте, яка форма теперішнього часу використовується у цих реченнях (щоб побачити правильну відповідь, клікніть на речення, що вас цікавить):

1. She has been studying English for four years.

Present Perfect Continuous

2. I am decorating my room now.

Present Continuous

3. I have known my best friend for 10 years.

Present Perfect

4. I have two older sisters and a younger brother.

Present Simple

5. They are going to yoga classes this month.

Present Continuous


FAQ

 

1. Скільки теперішніх часів є в англійській мові?


Існує чотири форми теперішнього часу в англійській мові:

 • Present Simple (теперішній простий час);
 • Present Continuous (теперішній тривалий час);
 • Present Perfect (теперішній доконаний час);
 • Present Perfect Continuous (теперішній доконано-тривалий час).
   

2. Як утворити теперішні часи в англійській мові?


В англійській мові теперішні часи утворюються за такими формулами:

Present Simple

Підмет + V1 / Vs(es)

Do / does + підмет + V1?

Підмет + don’t / doesn’t + V1

Present Continuous

Підмет + am / is / are + Ving

Am / is / are + підмет + Ving?

Підмет + am not / isn’t / aren’t + Ving

Present Perfect

Підмет + have / has + V3/ed

Have / has + підмет + V3/ed?

Підмет + haven’t / hasn’t + V3/ed

Present Perfect Continuous

Підмет + have / has + been + Ving

Have / has + підмет + been + Ving?

Підмет + haven’t / hasn’t + been + Ving

 

3. Які правила вживання теперішнього часу в англійській мові?


В англійській мові вживаються різні форми теперішнього часу відповідно до того, коли відбувається подія і яке значення вона має:

 • Present Simple: загальновідома інформація та правдиві твердження про теперішнє, звички та повторювані дії, розклад і вказівки.
 • Present Continuous: події, що відбуваються в момент говоріння або приблизно в цей час; тимчасові події; домовленості на найближче майбутнє.
 • Present Perfect: дії, які відбулись нещодавно чи результат яких бачимо в теперішньому; незавершені дії; життєвий досвід без точного зазначення часу.
 • Present Perfect Continuous: незавершені та повторювані дії, що розпочались в минулому і тривають дотепер.
   

4. Чим відрізняються теперішні часи в англійській мові?


В англійській мові теперішні часи відрізняються за значенням (випадками вживання) та будовою речень.
 

5. Де можна вивчити теперішні часи в англійській мові?


Вивчити всі форми допоможе серія курсів Mini Grammar: теперішній час в англійській мові.
 

Your message has been successfully sent!
Your message has been successfully sent!
Your message has been successfully sent!
x
Connect to fascinating world of English via
or
Name or Nickname *
Email *
Password *
Repeat password *
By creating an account, you automatically accept our Terms of Service, Privacy policy and Cookie Policy