up
Your basket is empty
Add the courses you like to the cart
0
curr
Basket
x
cart is empty dude :)
There is nothing here and the wind is blowing...
Home > Journal > Conjunctions in the English language

Conjunctions in the English language

Author: Mariia Dibrova
Conjunctions in the English language


У цій статті ми розберемо правила використання conjunctions (сполучників в англійській мові), надамо наочні приклади речень із ними, а також розглянемо відмінність англійських сполучників від інших частин мови.

Зміст

1. Conjunctions – що треба знати про англійські сполучники 
2. Різновиди сполучників в англійській мові
     2.1. Прості сполучники 
     2.2. Похідні сполучники
     2.3. Складні сполучники
     2.4. Складені сполучники
     2.5. Сурядні сполучники 
     2.6. Підрядні сполучники
3. Відмінність сполучників від інших частин мови


Conjunctions – що треба знати про англійські сполучники
 

Conjunction (сполучник) – це службова частина мови, що пов’язує між собою слова, словосполучення, частини речення або окремі речення. 

Аби краще зрозуміти роль сполучників в англійській мові, розглянемо кілька прикладів. Спершу прочитайте ці речення:

 • Mary came to the office. Her boss was really mad at her. She was late. – Мері прийшла в офіс. Бос був дуже злий на неї. Вона запізнилась.

 • This summer we will go to Brazil for the New Year. We will go without our children. – Цього літа ми поїдемо до Бразилії на новий рік. Ми поїдемо без наших дітей.

 • I am going to eat pizza. I am going to eat salad. – Я буду їсти піцу. Я буду їсти салат.

Основний сенс у цих реченнях є зрозумілим, проте вони досить відривчасті й не виглядають як одне ціле. Саме для цього й існують сполучники – щоб поєднати речення (або частини речення) між собою, зробити його більш милозвучним та легким для сприйняття. Тож додамо декілька англійських сполучників у наведені речення та побачимо, що вийде:

 • Mary came to the office but her boss was really mad at her because she was late. – Мері прийшла в офіс, проте бос був дуже злий на неї, бо вона запізнилась.

 • This summer we will go to Brazil for the New Year, however we will go without our children. – Цього літа ми поїдемо до Бразилії на новий рік, однак без дітей.

 • I am going to eat either pizza or salad. – Я буду їсти або піцу, або салат.

Тепер наші приклади більш довершені, чіткі та зрозумілі. Які види сполучників в англійській мові використані в цих реченнях та які існують загалом – розберемо далі.


Різновиди сполучників в англійській мові
 

Усього в англійській мові існує шість видів сполучників:

 1. Simple conjunctions – прості
 2. Derivative conjunctions – похідні 
 3. Compound conjunctions – cкладні 
 4. Composite conjunctions – складені 
 5. Coordinating conjunctions – cурядні
 6. Subordinating conjunctions – підрядні 

Одразу ж перейдемо до прикладів англійських сполучників, які допоможуть вам чітко розібратися з їх вживанням.
 

Запам’ятовуйте приклади речень і обов’язково складайте свої (фото)


Прості сполучники
 

Простий сполучник (simple conjunction) постає у формі лише одного слова в англійській мові:

 1. And – та, і
 2. Or – або
 3. But – але, проте, однак
 4. As – оскільки
 5. So – тому, тож
 6. Then – потім
 7. If – якщо
 8. Till, until – поки, допоки

У таблиці нижче наведено приклади речень з простими англійськими сполучниками:

And – та, і

I have been to Paris 4 times and this summer I’m going to visit France one more time. – Я вже був у Парижі 4 рази і цього літа планую знову відвідати Францію.

Or – або

Would you like to order tea or coffee? – Ви хотіли б замовити чай або каву?

But – але, проте, однак

He begged that everything would be alright but anyway I broke up with him. – Він клявся, що все буде добре, але я все одно з ним розійшлась.

As – оскільки

As our boss hadn’t known about the conflict, we decided not to tell him anything. – Оскільки наш керівник не знав про конфлікт, ми вирішили йому нічого не казати.

So – тому, тож

Julia didn’t want to go to that boring meeting so she decided to work in the library on her own. – Джулія не хотіла йти на цю нудну зустріч, тому вона вирішила попрацювати в бібліотеці сама.

Then – потім

Yesterday she came to the office, then she took a cup of tea. – Вчора вона прийшла до офісу, а потім випила чай.

If – якщо

We will go to the park with you if the weather is fine. – Ми підемо з тобою до парку, якщо погода буде гарна.

Till, until – поки, допоки 

I promise that I will love you till the end of my life. – Я обіцяю, що буду любити тебе до кінця мого життя.

 

Похідні сполучники
 

Похідні сполучники (derivative conjunctions) утворюються через додавання до слова префікса або суфікса:

 1. Because – тому що
 2. Until – допоки
 3. Unless – поки не, якщо не

Пропонуємо ознайомитися із реченнями з похідними англійськими сполучниками:

Because – тому що

Mrs Junnings can’t answer because she is having a meeting right now. – Місіс Джаннінгс не може відповісти на ваш дзвінок, тому що в неї зараз зустріч.

Until – допоки

Needless to say, Sam will not talk to John until he apologizes. – Нема сенсу казати, що Сем не говоритиме з Джоном, допоки він не вибачиться.

Unless – поки не, якщо не

You won’t go to the cinema unless you do your English homework. – Ти не підеш в кіно, поки не зробиш домашнє завдання з англійської мови.

 

Складні сполучники
 

Складні сполучники (compound conjunctions) утворюються з двох сполучників (двох коренів) чи за допомогою додавання суфіксів або префіксів:

 1. However – однак, проте
 2. Whenever – щоразу
 3. Although – хоча
 4. Whereas – тоді як

Поглянемо, як використовуються складні англійські сполучники на практиці:

However – однак, проте

Jenny is one of our best managers however she is foxy, be careful with her. – Дженні – одна з наших найкращих менеджерок, проте вона доволі хитра, будь обережний з нею.

Whenever – щоразу

Whenever I ask you for help, you have a million reasons not to help me at all. – Щоразу як я прошу тебе допомогти, в тебе знаходиться мільйон причин не робити цього взагалі.

Although – хоча

Every day I try to do my best to succeed although it seems to me that one day I’ll give up. – Щодня я намагаюсь робити все можливе, щоб досягти успіху, хоча здається, що одного дня я здамся.

Whereas – тоді як

Sarah earns 5000$ per month whereas her husband doesn’t work at all. – Сара заробляє 5000 доларів на місяць, тоді як її чоловік не працює взагалі.

 

Складені сполучники
 

Складені сполучники (composite conjunctions) складаються з двох або більше слів, саме тому їх так і називають:

 1. As soon as – щойно
 2. As well as – так само як
 3. In order to – для того щоб
 4. In case of – у випадку якщо
 5. Either… or… – або… або…
 6. Neither… nor… – ні… ні…
 7. Not only… but also… – не лише… але й…
 8. Both… and… – і… і…
 9. Rather… or… – чи… чи…

Подивитися та запам'ятати приклади речень зі складеними англійськими сполучниками можна нижче:

As soon as – щойно

We will call you as soon as Mark comes back home. – Ми зателефонуємо тобі, щойно Марк повернеться додому.

As well as – так само як

Mary loves backing as well as singing. – Мері любить випікати так само, як і співати.

In order to – для того щоб

In order to switch off the TV, press the red button. – Для того щоб вимкнути телевізор, натисни на червону кнопку.

In case (of) – у випадку якщо

In case they pass the IELTS exam, they will study in Britain. – У випадку якщо вони складуть іспит IELTS, вони навчатимуться в Британії.

Either… or… – або… або…

If I had a choice where to work, I would choose either Deloitte or Google. – Якби я мав вибір щодо роботи, я б обрав або Deloitte, або Google.

Neither… nor… – ні… ні…

Sam fears neither spiders nor snakes. – Сем не боїться ні павуків, ні змій.

Not only… but also… – не лише… але й…

He was not only one of the most handsome men but also one of the bravest. – Він був не лише одним із найбільш привабливих чоловіків, але й одним із найсміливіших. 

Both… and… – і… і…

Both Max and Josh are good at Maths. – І Макс, і Джош добре знаються на математиці.

Rather… or… – чи… чи…

Would you rather live by the ocean or in the mountains? – Ви б хотіли жити на березі океану чи в горах?

 

Сурядні сполучники
 

Сурядні сполучники в англійській мові (coordinating conjunctions) вживаються тоді, коли потрібно об’єднати певні слова, словосполучення або й декілька речень в одне ціле. Список сурядних англійських сполучників:

 1. And – і, а
 2. Or – або
 3. But – але, проте, однак
 4. Yet – але, проте, однак
 5. So – тому

Пропонуємо більш детально ознайомитися з прикладами речень із сурядними сполучниками:

And – і, а

Rose was taking a bath and Jim was cooking dinner. – Роуз приймала ванну, а Джим готував вечерю.

Or – або

Actually, I haven’t decided which foreign language I’d like to learn, I will choose Spanish or German. – Взагалі-то я ще не визначився, яку іноземну мову вчитиму, я оберу іспанську або німецьку.

But – але, проте, однак

This actor is really strange and so old but I like him anyway. – Цей актор дуже дивний і такий старий, але він все одно мені подобається.

Yet – але, проте, однак

We know that she will bake this pie on her own, yet we want to help her. – Ми знаємо, що вона пектиме цей пиріг сама, проте хочемо їй допомогти.

So – тому

Mary didn’t want to talk to her ex so she walked away. – Мері не хотіла говорити зі своїм колишнім, тому пішла геть.

 

Підрядні сполучники
 

Підрядні сполучники (subordinating conjunctions) мають на меті об’єднати між собою частини речення, де одна буде залежати від іншої за змістом та сенсом. Поглянемо на список підрядних англійських сполучників:

 1. If – якщо
 2. Before – до того 
 3. After – після того
 4. When – коли
 5. That – що
 6. Provided that – за умови 
 7. In case – у випадку
 8. Unless – поки не, якщо не
 9. Because – тому що
 10. Since – відтоді як

Побачити вживання речень із підрядними англійськими сполучниками на практиці можна в цій таблиці:

If – якщо

What would you do with 1 million dollars if you had this money? – Що б ви зробили з 1 мільйоном доларів, якби у вас були ці гроші?

Before – до того

Before they graduated from the university, they had passed all the final exams. – До того як вони випустились з університету, вони склали всі фінальні іспити.

After – після того

And now I see why you were upset after that meeting. – Зараз я бачу, чому ти був засмучений після тієї зустрічі.

When – коли

I will live in China when I know Chinese. – Я житиму в Китаї, коли знатиму китайську.

That – що

We hope that Mary and Dan will find some other way. – Ми сподіваємось, що Мері та Ден знайдуть якийсь інший шлях.

Provided that – за умови 

Provided that Bob misses Keth, he may call her. – За умови що Боб сумує за Кет, він може їй зателефонувати.

In case – у випадку

Text me in case you just want to come home. – У випадку, якщо ти захочеш повернутися додому, напиши мені. 

Unless – поки не, якщо не

Unless Harry does all the homework, he won’t go playing in the yard. – Поки Гаррі не зробить все домашнє завдання, він не піде грати в саду.

Because – тому що

I didn’t want to drink wine at the party because I don’t drink alcohol at all. – Я не хотіла пити вино на вечірці, бо я взагалі не п’ю алкоголь.

Since – відтоді як

Since you've been out of my life I make all decisions on my own. – Відтоді як тебе немає в моєму житті, я приймаю всі рішення самостійно.

 

Відмінність сполучників від інших частин мови
 

Доволі часто сполучники в англійській мові плутають із прислівниками та прийменниками. Щоб відрізнити їх між собою, потрібно розуміти, яку функцію виконує слово в реченні. Зверніть увагу, що сполучник ніколи не буде членом речення – він лише пов'язує між собою слова або частини речення в одне ціле.

Для демонстрації відмінностей англійських сполучників від прислівників і прийменників візьмемо слово before, яке може виступати цими трьома частинами мови, відповідно – поєднувати дві частини речення, вказувати на ознаку чи стан, виражати відношення між словами.

Сполучник

My children always have to clean up the house before they go to bed. – Мої діти завжди мають прибрати будинок до того, як йти спати.

Прислівник

It seems that he has never seen her before. – Здається, він ніколи не бачив її раніше.

Прийменник

Yesterday morning Sandy came to the office at 9 a.m., but her boss had come before her. – Вчора вранці Сенді прийшла в офіс о 9 ранку, але її бос приїхав раніше за неї. 

 

Your message has been successfully sent!
Your message has been successfully sent!
Your message has been successfully sent!
x
Connect to fascinating world of English via
or
Name or Nickname *
Email *
Password *
Repeat password *
By creating an account, you automatically accept our Terms of Service, Privacy policy and Cookie Policy